Invitasjon til årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte for 2024, Sandefjord Penguins Ishockeyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandefjord Penguins Ishockeyklubb.
Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars kl 18.00 i Bugården Ishall, Stadionveien 13.

Behandling av saker på årsmøtet

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest tirsdag 5. mars som
epost til styret@sandefjordpenguins.no.  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet som trykksak lagt ut i kiosken i Bugården Ishall.

Stemmerett på årsmøtet

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år og ha vært medlem av Sandefjord Penguins
Ishockeyklubb i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre med
barn under 15 år som spiller for klubben og er medlemmer, kan ikke stemme for sitt barn. Foreldre
må være medlemmer selv i klubben for å kunne avgi stemme.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Etter årsmøtet er avsluttet, blir det servering av pizza og drikke til alle!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Sandefjord Penguins Ishockeyklubb

Årsmøte 2024

Tidspunkt: Tirsdag 19.Mars 2024, kl. 18:00
Møtested: Bugården Ishall, møterom 2.etg

Saker må meldes inn senest 5. mars 2024 (2 uker før årsmøtet). Alle innmeldte saker behandles av styret før møtet.
Stemmerett gjelder kun for medlemmer over 15 år og som har vært medlem mer enn 1 måned.

Etter årsmøte blir det pizza og drikke


Publisert

Aktuelt