Innkjøp

Dersom laget skal ha en arrangement i ishallen, være seg camp, turnering, kamper e.l og at det er ønske om at kiosken skal være åpen, er det fint om det gis beskjed til Unni Jernberg på  99749770 i god tid før arrangementet starter. Dette for å sikre at kiosken kan holdes åpen og at det finnes varer tilgjengelig i kiosken.


Publisert

Innkjøp